اثربخشی واکسن رازی کووپارس علیه سویه‌های کرونا

باشگاه خبرنگاران جوان : باشگاه خبرنگاران جوان – رضا بنی هاشمی درباره نیاز یا عدم نیاز به ارتقاء واکسن رازی کووپارس واستفاده از سویه‌های دلتا و امیکرون در واکسن گفت: تمام واکسن‌های موجود در جهان از جمله واکسن رازی کوو پارس در مقابل سویه امیکرون اثربخشی کمتری نسبت به واریانت آلفا و دلتا دارند، اما با توجه … ادامه خواندن اثربخشی واکسن رازی کووپارس علیه سویه‌های کرونا