برای اصلاح هرم جمعیتی موجود تا سال 1430 فرصت داریم

خبرگزاری ایسنا دکتر نظری در نشست جمعیت و ناباروری که به همت جهاددانشگاهی استان برگزار شد، با بیان اینکه در حال حاضر رشد سالمندی در کشور بویژه در برخی استانها سرعت گرفته است و روند سالمندی در این استان ها جدی تر است، افزود: در حال حاضر ما جزو استان های پیر کشور هستیم و … ادامه خواندن برای اصلاح هرم جمعیتی موجود تا سال 1430 فرصت داریم