تجدید چاپ کتابی که کپی‌اش دست به دست می‌شد/ ویراست جدیدی از «مدیریت تولید»

خبرگزاری فارس :   محمدرضا پاسدار مؤلف کتاب «مدیریت تولید» که در سال ۱۳۹۲ توسط انجمن سینمای جوانان ایران به چاپ رسید و اکنون با توجه به نایاب شدن، قرار است نسخه جدیدی از آن تجدید چاپ شود، به خبرنگار سینمایی خبرگزاری فارس گفت: هرچند دانشجویان سراسر کشور استقبال زیادی کردند ولی ارتباطشان با انجمن … ادامه خواندن تجدید چاپ کتابی که کپی‌اش دست به دست می‌شد/ ویراست جدیدی از «مدیریت تولید»