محدودیت‌های رانندگی برای رانندگان مبتدی چیست؟

خبرگزاری ایسنا سرهنگ علی رضایی در این خصوص بیان کرد: افراد دارای گواهینامه پایه سوم در 3 ماهه اول همان سال دریافت گواهینامه نباید تنها پشت فرمان بنشینند و حتما یابد هنگام رانندگی در جاده یک فرد دارای گواهینامه پایه دوم و یا یکم و یا یک نفر دارنده گواهینامه پایه سوم که او نیز … ادامه خواندن محدودیت‌های رانندگی برای رانندگان مبتدی چیست؟