عضو ستاد کرونای جهاد دانشگاهی: تعلل در کنترل پیک ششم کرونا بحران جدی در پی دارد

خبرگزاری ایسنا به گزارش ایسنا، دکتر رامین صرامی فروشانی، عضو ستاد کرونای جهاد دانشگاهی تصریح کرد: با وجود اخطارهای قبلی و تحقق پیش‌بینی متخصصان مبنی بر وقوع پیک ششم کرونا و  مشاهدات عینی مبنی بر خیز مجدد بیماری که به نظر سهمگین‌تر از پیک‌های قبلی هم خواهد بود، متاسفانه اقدامی جدی جهت کنترل خیز جدید … ادامه خواندن عضو ستاد کرونای جهاد دانشگاهی: تعلل در کنترل پیک ششم کرونا بحران جدی در پی دارد