ضرورت اصلاح قانون نحوه استفاده از سلاح برای افزایش اقتدار پلیس

خبرگزاری ایسنا به گزارش ایسنا، بابک نگاهداری در مورد شهادت ستوان یکم علی اکبر رنجبر گفت:«شهادت مظلومانه علی اکبر رنجبر‬⁩، یکی از فرزندان عزیز کشور در نیروی انتظامی، بار دیگر نیاز به اصلاح قانون نحوه استفاده از سلاح برای افزایش اقتدار پلیس در برخورد با اراذل و اوباش را گوشزد کرد. از همکارانم خواستم در … ادامه خواندن ضرورت اصلاح قانون نحوه استفاده از سلاح برای افزایش اقتدار پلیس